Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Macedónsky1314 SGWaAP
0.488macedónsky5459 SGWaAP
0.536macedónska4016 SGWaAP
0.557Cyperský1309 SGWaAP
0.570Albánsky877 SGWaAP
0.573Helénsky414 SGWaAP
0.587helénska1249 SGWaAP
0.597Rumunský1887 SGWaAP
0.598Alexander_Macedónsky887 SGWaAP
0.606Srbský3064 SGWaAP
0.625Chorvátsky4768 SGWaAP
0.629Bulharský2204 SGWaAP
0.631arménsky5509 SGWaAP
0.631aténsky3500 SGWaAP
0.633Juhoslovanský1023 SGWaAP
0.635srbská33072 SGWaAP
0.635Gruzínsky580 SGWaAP
0.635Macedónsko27312 SGWaAP
0.641Portugalský1254 SGWaAP
0.642albánsky7707 SGWaAP
0.643čierna_Hora14960 SGWaAP
0.647macedónske1456 SGWaAP