Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Macedónsko27312 SGWaAP
0.189Albánsko25340 SGWaAP
0.215Moldavsko17226 SGWaAP
0.216čierna_Hora14960 SGWaAP
0.236Bosna48831 SGWaAP
0.238Hercegovina26264 SGWaAP
0.250Arménsko15050 SGWaAP
0.281Gruzínsko36146 SGWaAP
0.312Litva46038 SGWaAP
0.317Srbsko107024 SGWaAP
0.318Slovinsko80021 SGWaAP
0.319Azerbajdžan17214 SGWaAP
0.321Bulharsko90408 SGWaAP
0.322Rumunsko116902 SGWaAP
0.351Chorvátsko136871 SGWaAP
0.372Estónsko34538 SGWaAP
0.373Lotyšsko43996 SGWaAP
0.379Čierny_Hor2877 SGWaAP
0.381Turecko161488 SGWaAP
0.382bývalá_juhoslovanská1493 SGWaAP
0.392čierna_Hor2068 SGWaAP
0.404Bielorusko57873 SGWaAP
0.407Grécko216454 SGWaAP
0.429Kosovo61689 SGWaAP
0.436Kazachstan27404 SGWaAP