Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Maďarsko368392 SGWaAP
0.230Rumunsko116902 SGWaAP
0.242Poľsko370602 SGWaAP
0.311Rakúsko298290 SGWaAP
0.315Slovinsko80021 SGWaAP
0.356Česko214173 SGWaAP
0.366Chorvátsko136871 SGWaAP
0.379Litva46038 SGWaAP
0.383Srbsko107024 SGWaAP
0.391Bulharsko90408 SGWaAP
0.395Lotyšsko43996 SGWaAP
0.420Český_republika229491 SGWaAP
0.428Estónsko34538 SGWaAP
0.436Nemecko603262 SGWaAP
0.448Macedónsko27312 SGWaAP
0.457Čechy156868 SGWaAP
0.477Fínsko90895 SGWaAP
0.480Belgicko87645 SGWaAP
0.486Taliansko310649 SGWaAP
0.488Dánsko78320 SGWaAP
0.490Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.491Moldavsko17226 SGWaAP
0.491Francúzsko376707 SGWaAP
0.497Švédsko125486 SGWaAP
0.500Španielsko207032 SGWaAP
0.503Holandsko128655 SGWaAP
0.506Luxembursko25876 SGWaAP
0.507Maďarský32066 SGWaAP
0.509čierna_Hora14960 SGWaAP
0.510Rakúsko17155 SGWaAP
0.511Česko56190 SGWaAP
0.516Albánsko25340 SGWaAP
0.516Bielorusko57873 SGWaAP
0.518Budapešť133643 SGWaAP
0.524Nórsko86347 SGWaAP
0.524Český_Republika5227 SGWaAP
0.531Bosna48831 SGWaAP
0.534Hercegovina26264 SGWaAP
0.543Portugalsko79466 SGWaAP
0.545Írsko91483 SGWaAP
0.549Grécko216454 SGWaAP
0.554susedné_Rakúsko4797 SGWaAP
0.559Ukrajina298992 SGWaAP