Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Maďarsko368392 SGWaAP
0.230Rumunsko116902 SGWaAP
0.242Poľsko370602 SGWaAP
0.311Rakúsko298290 SGWaAP
0.315Slovinsko80021 SGWaAP
0.356Česko214173 SGWaAP
0.366Chorvátsko136871 SGWaAP
0.379Litva46038 SGWaAP
0.383Srbsko107024 SGWaAP
0.391Bulharsko90408 SGWaAP
0.395Lotyšsko43996 SGWaAP
0.420Český_republika229491 SGWaAP
0.428Estónsko34538 SGWaAP
0.436Nemecko603262 SGWaAP
0.448Macedónsko27312 SGWaAP
0.457Čechy156868 SGWaAP
0.477Fínsko90895 SGWaAP
0.480Belgicko87645 SGWaAP
0.486Taliansko310649 SGWaAP
0.488Dánsko78320 SGWaAP
0.490Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.491Moldavsko17226 SGWaAP
0.491Francúzsko376707 SGWaAP
0.497Švédsko125486 SGWaAP
0.500Španielsko207032 SGWaAP