Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Maďarský32066 SGWaAP
0.389maďarská166817 SGWaAP
0.425Poľský9661 SGWaAP
0.437Rakúsky11209 SGWaAP
0.459Rumunský1887 SGWaAP
0.487Slovenský221665 SGWaAP
0.507Maďarsko368392 SGWaAP
0.513maďarský200544 SGWaAP
0.513János10859 SGWaAP
0.516Chorvátsky4768 SGWaAP
0.526István12378 SGWaAP
0.527budapeštianska6218 SGWaAP
0.528Srbský3064 SGWaAP
0.534maďarské41866 SGWaAP
0.538srbská33072 SGWaAP
0.555László16911 SGWaAP
0.558slovenská2572665 SGWaAP
0.576poľská110622 SGWaAP
0.578Československý18620 SGWaAP
0.579Budapešť133643 SGWaAP
0.581Lajos6195 SGWaAP
0.582Sándor8357 SGWaAP