Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Maďar132292 SGWaAP
0.281maďar4599 SGWaAP
0.362Chorvát31246 SGWaAP
0.373Rumun19800 SGWaAP
0.375Čech185980 SGWaAP
0.392Slovák713985 SGWaAP
0.393Srb48207 SGWaAP
0.393Bulhar15638 SGWaAP
0.397Nemec223916 SGWaAP
0.409Poliak95393 SGWaAP
0.436Rusín21403 SGWaAP
0.461Ukrajinec41840 SGWaAP
0.477Litovec1688 SGWaAP
0.483Rakúšan38051 SGWaAP
0.487slovák5375 SGWaAP
0.489Slovinec17923 SGWaAP
0.489Albánec11426 SGWaAP
0.513Žid151777 SGWaAP