Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000MZV12379 SGWaAP
0.552ministerstvo1062673 SGWaAP
0.560zastupiteľský_úrad10025 SGWaAP
0.583veľvyslanectvo48132 SGWaAP
0.602MPSVR7957 SGWaAP
0.608SR1589613 SGWaAP
0.608Zastupiteľský674 SGWaAP
0.614MŽP15883 SGWaAP
0.615MH18106 SGWaAP
0.621Generálny_konzulát1091 SGWaAP
0.622OBSE14469 SGWaAP
0.629americké_veľvyslanectvo3396 SGWaAP
0.632štátny_tajomník54991 SGWaAP
0.634Miroslav_Lajčák13470 SGWaAP
0.637Ministerstvo4265 SGWaAP
0.638MDPT5617 SGWaAP
0.641Veľvyslanectvo6028 SGWaAP