Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000MPSVR7957 SGWaAP
0.451implementačná_agentúra1455 SGWaAP
0.536Viera_Tomanová6559 SGWaAP
0.541MH18106 SGWaAP
0.549SR1589613 SGWaAP
0.549ministerstvo1062673 SGWaAP
0.551KOZ12191 SGWaAP
0.565NÚP2071 SGWaAP
0.570Implementačný427 SGWaAP
0.572MŽP15883 SGWaAP
0.574MDPT5617 SGWaAP