Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000MO42873 SGWaAP
0.597OO3859 SGWaAP
0.604MV11692 SGWaAP
0.62616418 SGWaAP
0.635KR18920 SGWaAP
0.644SR1589613 SGWaAP
0.650Dobrovoľný_požiarna1406 SGWaAP