Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000MNV8461 SGWaAP
0.425OV_KSS1337 SGWaAP
0.427JRD12015 SGWaAP
0.525jednotné_roľnícke2515 SGWaAP
0.554obecný_úrad90886 SGWaAP
0.568obecné_zastupiteľstvo58249 SGWaAP
0.577Zbor_povereník1437 SGWaAP
0.577požiarna_zbrojnica4415 SGWaAP
0.581Predsedníctvo_SNR850 SGWaAP
0.588roľnícke_družstvo2662 SGWaAP
0.591povereníctvo4595 SGWaAP
0.595povereník3853 SGWaAP
0.598Obecný17062 SGWaAP
0.608KV_KSS642 SGWaAP