Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000MH18106 SGWaAP
0.461MŽP15883 SGWaAP
0.472MDPT5617 SGWaAP
0.499MF37866 SGWaAP
0.499ministerstvo_pôdohospodárstvo28253 SGWaAP
0.534Tomáš_Malatinský1454 SGWaAP
0.541MPSVR7957 SGWaAP
0.542Tomáš_malatinský1947 SGWaAP
0.570SR1589613 SGWaAP
0.571MZ43670 SGWaAP
0.585ministerstvo1062673 SGWaAP