Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000MDPT5617 SGWaAP
0.472MH18106 SGWaAP
0.497MŽP15883 SGWaAP
0.542NDS22394 SGWaAP
0.562ŽSR40951 SGWaAP
0.563Železnica7853 SGWaAP
0.574MPSVR7957 SGWaAP
0.576národná_diaľničná16982 SGWaAP
0.583MF37866 SGWaAP
0.588MZ43670 SGWaAP
0.593SSC11580 SGWaAP
0.599ministerstvo_pôdohospodárstvo28253 SGWaAP
0.602SR1589613 SGWaAP