Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000MŽP15883 SGWaAP
0.456ministerstvo_pôdohospodárstvo28253 SGWaAP
0.461MH18106 SGWaAP
0.497MDPT5617 SGWaAP
0.542Ministerstvo4265 SGWaAP
0.552odpadové_hospodárstvo22625 SGWaAP
0.561ministerstvo1062673 SGWaAP