Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.00025144 SGWaAP
0.349MČ_Rača1401 SGWaAP
0.371mú_MČ580 SGWaAP
0.450Sídlisko_KVP705 SGWaAP
0.459staré_Mesto33333 SGWaAP
0.468miestne_zastupiteľstvo15564 SGWaAP
0.4908982 SGWaAP
0.493mestská541945 SGWaAP
0.501Karlova_ves23659 SGWaAP
0.511Ružinov79686 SGWaAP
0.524Magistrát5269 SGWaAP
0.533Vrakuňa22843 SGWaAP
0.533Rusovce21239 SGWaAP
0.539Rudolf_Kusý1850 SGWaAP
0.542Vajnory22004 SGWaAP
0.543magistrát68061 SGWaAP