Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Múzeum36161 SGWaAP
0.192múzeum440457 SGWaAP
0.342etnografické_múzeum1887 SGWaAP
0.406SNM16931 SGWaAP
0.418stála_expozícia14013 SGWaAP
0.426banícke_múzeum2419 SGWaAP
0.433archeologické_múzeum3917 SGWaAP
0.443národopisné_múzeum1192 SGWaAP
0.465prírodovedné_múzeum2060 SGWaAP
0.475Etnografický1007 SGWaAP
0.477Galéria37597 SGWaAP
0.486Prírodovedný_múzeum893 SGWaAP
0.488Múzeum_moderné2494 SGWaAP
0.488východoslovenské_múzeum4228 SGWaAP
0.498liptovské_múzeum2837 SGWaAP
0.500vlastivedné_múzeum5229 SGWaAP
0.521Archeologický1046 SGWaAP
0.526národopisná_expozícia1259 SGWaAP
0.530Národopisný1704 SGWaAP
0.532Vlastivedný_múzeum1347 SGWaAP
0.542považské_múzeum4187 SGWaAP
0.546muzeálna_expozícia1298 SGWaAP