Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Médium3220 SGWaAP
0.594médium677205 SGWaAP
0.616Multimédium480 SGWaAP
0.644Video4743 SGWaAP
0.651Reklama3081 SGWaAP
0.654Marketing3270 SGWaAP
0.661Novinár1020 SGWaAP
0.662Video9476 SGWaAP
0.663Správa10348 SGWaAP
0.666mediálna76701 SGWaAP
0.668Publicistika711 SGWaAP
0.680Voľba3952 SGWaAP
0.682Kultúra10299 SGWaAP
0.682masmédium20581 SGWaAP
0.682Spravodajstvo2875 SGWaAP
0.684Komunikácia1494 SGWaAP
0.687Móda2213 SGWaAP
0.695Aktualita5844 SGWaAP
0.698Obrazový1052 SGWaAP
0.700Televízny2150 SGWaAP
0.701Umenie10218 SGWaAP
0.701Politický6217 SGWaAP
0.701Školstvo2159 SGWaAP