Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Mäsiarsky927 SGWaAP
0.298Kováčsky1494 SGWaAP
0.435Alžbetina3219 SGWaAP
0.456Hlavná17650 SGWaAP
0.495michalská3431 SGWaAP
0.508Toryský620 SGWaAP
0.522Budovateľský1712 SGWaAP
0.527mlynská4633 SGWaAP
0.529kováčska2666 SGWaAP
0.531toryská864 SGWaAP
0.532Mlynský5015 SGWaAP
0.534Baštový986 SGWaAP
0.535mäsiarska1594 SGWaAP
0.540Kukučínova7939 SGWaAP
0.540sedlárska642 SGWaAP
0.541Palisáda2145 SGWaAP
0.542Kapitulský2609 SGWaAP
0.542Jarkova1956 SGWaAP