Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Máriino3779 SGWaAP
0.308Ježišovo38510 SGWaAP
0.413božie169284 SGWaAP
0.426vtelené1788 SGWaAP
0.443Kristovo35215 SGWaAP
0.461božia_Matka4988 SGWaAP
0.464Máriina4535 SGWaAP
0.468Máriin4130 SGWaAP
0.478Ježišov26674 SGWaAP
0.481Jánovo1772 SGWaAP
0.482Petrovo3089 SGWaAP
0.496božské15006 SGWaAP
0.496panna_Mária87919 SGWaAP
0.498Pavlovo2674 SGWaAP
0.502zvestovanie7093 SGWaAP
0.503prorocké3852 SGWaAP
0.507eucharistické1497 SGWaAP
0.508spásne673 SGWaAP
0.509spásonosné1270 SGWaAP
0.509nepoškvrnené3738 SGWaAP
0.510sväté41015 SGWaAP
0.511Nepoškvrnený4284 SGWaAP
0.511spasiteľné739 SGWaAP