Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Mária_Terézia21634 SGWaAP
0.301panovníčka5963 SGWaAP
0.313cisárovná8046 SGWaAP
0.399Matej_Korvín5385 SGWaAP
0.423Habsburský1841 SGWaAP
0.429lotrinský1372 SGWaAP
0.432habsburský3387 SGWaAP
0.433Žigmund_luxemburský1210 SGWaAP
0.434uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.457Žigmund_Luxemburský1177 SGWaAP
0.463Habsburgovci8710 SGWaAP
0.468Lotrinský1052 SGWaAP
0.488uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.499cisár_Leopold1365 SGWaAP
0.500cisár81604 SGWaAP
0.506uhorská25662 SGWaAP
0.510uhorský26642 SGWaAP
0.510habsburská2478 SGWaAP
0.523gróf58759 SGWaAP
0.523Žigmund10064 SGWaAP
0.531Maximilián9460 SGWaAP