Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Lyon14857 SGWaAP
0.200Toulouse5987 SGWaAP
0.225Marseille12962 SGWaAP
0.320Madrid48253 SGWaAP
0.329Valencia19442 SGWaAP
0.339Sevilla12630 SGWaAP
0.352Bordeaux10341 SGWaAP
0.360Bologna11821 SGWaAP
0.365Barcelona80974 SGWaAP
0.374Grenoble3433 SGWaAP
0.377Paríž215491 SGWaAP