Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Luxembursko25876 SGWaAP
0.189Belgicko87645 SGWaAP
0.233Holandsko128655 SGWaAP
0.247Portugalsko79466 SGWaAP
0.257Litva46038 SGWaAP
0.269Estónsko34538 SGWaAP
0.278Írsko91483 SGWaAP
0.280Lotyšsko43996 SGWaAP
0.283Slovinsko80021 SGWaAP
0.286Lichtenštajnsko10324 SGWaAP
0.296Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.300Dánsko78320 SGWaAP
0.342Švédsko125486 SGWaAP
0.352Rumunsko116902 SGWaAP
0.356Španielsko207032 SGWaAP
0.359Fínsko90895 SGWaAP
0.364Francúzsko376707 SGWaAP
0.372Nórsko86347 SGWaAP
0.383Nemecko603262 SGWaAP
0.386Taliansko310649 SGWaAP
0.427Rakúsko298290 SGWaAP
0.428Malta35537 SGWaAP
0.435Bulharsko90408 SGWaAP
0.447Cyprus56320 SGWaAP