Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ludwig8449 SGWaAP
0.313Franz16644 SGWaAP
0.313Hans23746 SGWaAP
0.315Friedrich9350 SGWaAP
0.323Hermann6390 SGWaAP
0.340Heinrich7506 SGWaAP
0.344Karl20338 SGWaAP
0.345Johann12645 SGWaAP
0.349Wilhelm8603 SGWaAP
0.373Georg17986 SGWaAP
0.384Helmut5671 SGWaAP
0.402Gerhard5985 SGWaAP
0.407Alfred10931 SGWaAP
0.412Carl20434 SGWaAP
0.416Wolfgang11438 SGWaAP
0.428Konrad3997 SGWaAP
0.429Otto21825 SGWaAP
0.439Walter23551 SGWaAP
0.465Herbert9497 SGWaAP
0.471Adolf10401 SGWaAP