Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ludvík_Svoboda2029 SGWaAP
0.274armádny_generál1946 SGWaAP
0.513Klement_Gottwald3315 SGWaAP
0.518Eduard_Beneš952 SGWaAP
0.537Antonín_Zápotocký659 SGWaAP
0.549Dubček18916 SGWaAP
0.555Gustáv_Husák6525 SGWaAP
0.573Alexander_Dubček13863 SGWaAP
0.573Antonín_Novotný1133 SGWaAP
0.579Vladimír_Clementis2193 SGWaAP
0.583protifašistický_bojovník1211 SGWaAP
0.585Zápotocký1989 SGWaAP
0.585SNP95752 SGWaAP
0.597československý_armádny1260 SGWaAP
0.613Husák14245 SGWaAP
0.613Dukliansky1589 SGWaAP
0.613maršal8758 SGWaAP
0.616Clementis7012 SGWaAP
0.618Generál1733 SGWaAP
0.619sovietska_armáda8188 SGWaAP
0.623odbojár4055 SGWaAP
0.624Slavín8528 SGWaAP
0.626generál101289 SGWaAP
0.626Masarykova6608 SGWaAP
0.627Vasil_Biľak1340 SGWaAP
0.630Hlinkova6543 SGWaAP
0.632Svoboda22937 SGWaAP
0.633Dérer5393 SGWaAP
0.637Štefánikov2513 SGWaAP
0.638Novomeský10963 SGWaAP
0.638Laco_Novomeský2756 SGWaAP