Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Lucifer3851 SGWaAP
0.120lucifer7829 SGWaAP
0.267Satan19195 SGWaAP
0.325satan28705 SGWaAP
0.349padlý_anjel3214 SGWaAP
0.426diabol80890 SGWaAP
0.437Antikrist3883 SGWaAP
0.440démon52430 SGWaAP
0.459antikrist3932 SGWaAP
0.468belzebub784 SGWaAP
0.483boh268574 SGWaAP
0.488Temnota1378 SGWaAP
0.496Diabol9918 SGWaAP
0.499pokušiteľ2188 SGWaAP
0.504satanáš563 SGWaAP
0.513stvoriteľ26133 SGWaAP