Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Lučenský414 SGWaAP
0.451lučenská920 SGWaAP
0.460Lučenecký762 SGWaAP
0.488Rimavský3450 SGWaAP
0.498revúcka1837 SGWaAP
0.502Novozámocký1905 SGWaAP
0.509rimavská2674 SGWaAP
0.510Ipeľský1721 SGWaAP
0.529Brezniansky542 SGWaAP
0.532Rybník3287 SGWaAP
0.534Rimava4765 SGWaAP
0.539Veľký_Krtíš21881 SGWaAP
0.545rimavské455 SGWaAP
0.546Hrádok8648 SGWaAP
0.560fiľakovská676 SGWaAP
0.567Slatina5783 SGWaAP
0.567novohradská4205 SGWaAP
0.568Breh5630 SGWaAP
0.568Zemplínsky6477 SGWaAP