Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Lotyšsko43996 SGWaAP
0.100Litva46038 SGWaAP
0.111Estónsko34538 SGWaAP
0.210Fínsko90895 SGWaAP
0.221Slovinsko80021 SGWaAP
0.247Švédsko125486 SGWaAP
0.255Dánsko78320 SGWaAP
0.262Rumunsko116902 SGWaAP
0.280Luxembursko25876 SGWaAP
0.301Bielorusko57873 SGWaAP
0.310Poľsko370602 SGWaAP
0.315Nórsko86347 SGWaAP
0.326Belgicko87645 SGWaAP
0.332Portugalsko79466 SGWaAP
0.346Bulharsko90408 SGWaAP
0.367Moldavsko17226 SGWaAP
0.370Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.372Holandsko128655 SGWaAP
0.373Írsko91483 SGWaAP
0.373Macedónsko27312 SGWaAP
0.395Maďarsko368392 SGWaAP
0.395pobaltská7155 SGWaAP
0.400Španielsko207032 SGWaAP
0.414Kazachstan27404 SGWaAP
0.414Francúzsko376707 SGWaAP
0.415Lichtenštajnsko10324 SGWaAP
0.419Albánsko25340 SGWaAP
0.426Nemecko603262 SGWaAP
0.431Hercegovina26264 SGWaAP
0.438pobaltský5274 SGWaAP
0.439Gruzínsko36146 SGWaAP
0.439Arménsko15050 SGWaAP
0.440Česko214173 SGWaAP
0.441Taliansko310649 SGWaAP
0.442Azerbajdžan17214 SGWaAP
0.446čierna_Hora14960 SGWaAP
0.447Kanada153866 SGWaAP
0.454Bosna48831 SGWaAP
0.457Chorvátsko136871 SGWaAP
0.465Rakúsko298290 SGWaAP
0.469Pobaltský491 SGWaAP
0.471Grécko216454 SGWaAP
0.490Južný_Kórea20466 SGWaAP
0.494Česko56190 SGWaAP
0.495Cyprus56320 SGWaAP
0.496Srbsko107024 SGWaAP
0.502Malta35537 SGWaAP
0.503Český_republika229491 SGWaAP
0.516Turecko161488 SGWaAP