Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Lotyšsko43996 SGWaAP
0.100Litva46038 SGWaAP
0.111Estónsko34538 SGWaAP
0.210Fínsko90895 SGWaAP
0.221Slovinsko80021 SGWaAP
0.247Švédsko125486 SGWaAP
0.255Dánsko78320 SGWaAP
0.262Rumunsko116902 SGWaAP
0.280Luxembursko25876 SGWaAP
0.301Bielorusko57873 SGWaAP
0.310Poľsko370602 SGWaAP
0.315Nórsko86347 SGWaAP
0.326Belgicko87645 SGWaAP
0.332Portugalsko79466 SGWaAP
0.346Bulharsko90408 SGWaAP
0.367Moldavsko17226 SGWaAP
0.370Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.372Holandsko128655 SGWaAP
0.373Írsko91483 SGWaAP
0.373Macedónsko27312 SGWaAP
0.395Maďarsko368392 SGWaAP
0.395pobaltská7155 SGWaAP
0.400Španielsko207032 SGWaAP
0.414Kazachstan27404 SGWaAP
0.414Francúzsko376707 SGWaAP