Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Lotyšský629 SGWaAP
0.348Estónsky532 SGWaAP
0.475Bieloruský2360 SGWaAP
0.480lotyšská4872 SGWaAP
0.540Litovský999 SGWaAP
0.543estónska3657 SGWaAP
0.553Rumunský1887 SGWaAP
0.574Juhoslovanský1023 SGWaAP
0.579Poľský9661 SGWaAP
0.590Bulharský2204 SGWaAP
0.596Maďarský32066 SGWaAP
0.598Slovinský2211 SGWaAP
0.604litovská4429 SGWaAP
0.615Cyperský1309 SGWaAP
0.641Gruzínsky580 SGWaAP
0.644bieloruská8646 SGWaAP
0.646Kyjevský1489 SGWaAP
0.649Chorvátsky4768 SGWaAP
0.650sofijská468 SGWaAP
0.651Rakúsky11209 SGWaAP
0.651Kazašský513 SGWaAP
0.656Budapeštiansky832 SGWaAP
0.658bulharská18738 SGWaAP
0.660moldavská4545 SGWaAP
0.663Užhorodský811 SGWaAP
0.667Helénsky414 SGWaAP
0.667Belehradský763 SGWaAP
0.669slovinská11332 SGWaAP
0.677baltská875 SGWaAP
0.678Albánsky877 SGWaAP
0.682užhorodská1174 SGWaAP
0.683Portugalský1254 SGWaAP
0.683Ukrajinský4865 SGWaAP
0.683Nemecký_spolková2126 SGWaAP
0.685Vietnamský1216 SGWaAP
0.686Taliansky5899 SGWaAP
0.690Československý18620 SGWaAP
0.690varšavská3470 SGWaAP
0.691Indonézsky869 SGWaAP
0.695Petrohradský666 SGWaAP
0.696Kórejský5093 SGWaAP
0.697odeská503 SGWaAP
0.698Islandský561 SGWaAP
0.700Federatívny445 SGWaAP
0.702Francúzsky3752 SGWaAP
0.703Moldavský2098 SGWaAP
0.703azerbajdžanská1641 SGWaAP
0.704charkovská448 SGWaAP