Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Lotyšský629 SGWaAP
0.348Estónsky532 SGWaAP
0.475Bieloruský2360 SGWaAP
0.480lotyšská4872 SGWaAP
0.540Litovský999 SGWaAP
0.543estónska3657 SGWaAP
0.553Rumunský1887 SGWaAP
0.574Juhoslovanský1023 SGWaAP
0.579Poľský9661 SGWaAP
0.590Bulharský2204 SGWaAP
0.596Maďarský32066 SGWaAP
0.598Slovinský2211 SGWaAP
0.604litovská4429 SGWaAP
0.615Cyperský1309 SGWaAP
0.641Gruzínsky580 SGWaAP
0.644bieloruská8646 SGWaAP
0.646Kyjevský1489 SGWaAP
0.649Chorvátsky4768 SGWaAP
0.650sofijská468 SGWaAP
0.651Rakúsky11209 SGWaAP
0.651Kazašský513 SGWaAP
0.656Budapeštiansky832 SGWaAP
0.658bulharská18738 SGWaAP
0.660moldavská4545 SGWaAP
0.663Užhorodský811 SGWaAP