Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Lotrinský1052 SGWaAP
0.180lotrinský1372 SGWaAP
0.334arcivojvoda2732 SGWaAP
0.346Habsburský1841 SGWaAP
0.400habsburský3387 SGWaAP
0.420Žigmund10064 SGWaAP
0.437arciknieža1160 SGWaAP
0.445Žigmund_Luxemburský1177 SGWaAP
0.446uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.451Žigmund_luxemburský1210 SGWaAP
0.468Mária_Terézia21634 SGWaAP
0.470uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.471cisár_Leopold1365 SGWaAP
0.475gróf58759 SGWaAP
0.486Leopold14916 SGWaAP
0.492Ferdinand34014 SGWaAP
0.496cisár81604 SGWaAP