Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Logistika986 SGWaAP
0.415logistika41892 SGWaAP
0.530Marketingový2536 SGWaAP
0.531zasielateľstvo1898 SGWaAP
0.550Riadenie4908 SGWaAP
0.558Automatizácia530 SGWaAP
0.577Personálny2813 SGWaAP
0.579Strojárstvo556 SGWaAP
0.583Elektrotechnika761 SGWaAP
0.584Manažment3696 SGWaAP
0.587Podnikový2188 SGWaAP
0.602špedícia1891 SGWaAP
0.614Plánovanie1499 SGWaAP
0.619logistický_reťazec1227 SGWaAP
0.620Výrobný1660 SGWaAP
0.621Manažérsky425 SGWaAP
0.623Projektový3005 SGWaAP
0.625Transport3696 SGWaAP
0.630personálny_manažment2613 SGWaAP
0.634Ekonomický9029 SGWaAP
0.635Marketing3270 SGWaAP