Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Logika470 SGWaAP
0.583kombinatorika1850 SGWaAP
0.587výroková_logika806 SGWaAP
0.609aritmetika2691 SGWaAP
0.628matematika128370 SGWaAP
0.629algebra3768 SGWaAP
0.633logika98797 SGWaAP
0.642logik2169 SGWaAP
0.643Teória2887 SGWaAP
0.644gnozeológia462 SGWaAP
0.652Matematik594 SGWaAP
0.655deduktívna588 SGWaAP
0.663einstein469 SGWaAP
0.666angelológia723 SGWaAP
0.667matematická31401 SGWaAP
0.669empirická6297 SGWaAP
0.670dedukcia4635 SGWaAP
0.672deduktívny508 SGWaAP
0.674Myslenie582 SGWaAP
0.674Matematický952 SGWaAP
0.676metafyzika7150 SGWaAP
0.681Filozofia1529 SGWaAP