Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Liverpool42830 SGWaAP
0.175Arsenal30478 SGWaAP
0.180Newcastle8439 SGWaAP
0.190Chelsea46411 SGWaAP
0.232Manchester23138 SGWaAP
0.272FC_Liverpool12764 SGWaAP
0.283Arsenal_Londýn6390 SGWaAP
0.286West_ham2684 SGWaAP
0.293Real_Madrid41530 SGWaAP