Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Litva46038 SGWaAP
0.100Lotyšsko43996 SGWaAP
0.129Estónsko34538 SGWaAP
0.177Slovinsko80021 SGWaAP
0.177Rumunsko116902 SGWaAP
0.257Luxembursko25876 SGWaAP
0.264Bulharsko90408 SGWaAP
0.273Poľsko370602 SGWaAP
0.275Belgicko87645 SGWaAP
0.281Portugalsko79466 SGWaAP
0.287Moldavsko17226 SGWaAP
0.292Bielorusko57873 SGWaAP
0.303Fínsko90895 SGWaAP
0.312Macedónsko27312 SGWaAP
0.318Holandsko128655 SGWaAP
0.322Dánsko78320 SGWaAP
0.331Švédsko125486 SGWaAP
0.357Nórsko86347 SGWaAP
0.358Albánsko25340 SGWaAP
0.369Írsko91483 SGWaAP
0.370Taliansko310649 SGWaAP
0.372Arménsko15050 SGWaAP
0.374Španielsko207032 SGWaAP
0.377Hercegovina26264 SGWaAP
0.379Maďarsko368392 SGWaAP