Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Literatúra3610 SGWaAP
0.455literatúra437732 SGWaAP
0.542Záver9008 SGWaAP
0.549Slovník2822 SGWaAP
0.556Dejiny4638 SGWaAP
0.562Kontext880 SGWaAP
0.567Publikácia412 SGWaAP
0.572Bibliografický505 SGWaAP
0.577Vybraný4386 SGWaAP
0.580Učebnica587 SGWaAP
0.583Próza798 SGWaAP
0.585Filozofia1529 SGWaAP
0.587Interpretácia553 SGWaAP
0.590Umenie10218 SGWaAP
0.592Poznámka2711 SGWaAP
0.593čítanka6299 SGWaAP
0.597Prednáška2755 SGWaAP
0.600História4950 SGWaAP
0.603Filozofický2042 SGWaAP
0.608Preklad3487 SGWaAP
0.609Ilustrácia886 SGWaAP
0.612Veda8714 SGWaAP
0.613Bibliografia735 SGWaAP
0.613Výchova3162 SGWaAP
0.615bibliografia11447 SGWaAP
0.619Teória2887 SGWaAP
0.619Psychológia1152 SGWaAP
0.621Úvod2616 SGWaAP
0.622Téma4695 SGWaAP
0.623Encyklopédia2428 SGWaAP
0.624Problematika1944 SGWaAP
0.626Zhrnutie1262 SGWaAP
0.629Stručný2401 SGWaAP
0.629Vývin600 SGWaAP
0.630Obsah9729 SGWaAP
0.640Text12472 SGWaAP
0.641Zborník1046 SGWaAP
0.642bibliografický_odkaz2071 SGWaAP
0.642vyd8103 SGWaAP
0.645Geografia1260 SGWaAP
0.646Dejepis1008 SGWaAP
0.646Pedagogika1249 SGWaAP
0.647Poézia2045 SGWaAP
0.649ISBN54666 SGWaAP
0.652Úvaha1230 SGWaAP
0.653Náboženský2045 SGWaAP