Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Literárnovedný431 SGWaAP
0.429orientalistika_SAV492 SGWaAP
0.453Slavistický665 SGWaAP
0.467Matematický_ústav766 SGWaAP
0.493Historický_ústav4721 SGWaAP
0.505SAV150867 SGWaAP
0.515spoločenskovedný_ústav1045 SGWaAP
0.519FF_UK4571 SGWaAP
0.527hú_SAV806 SGWaAP
0.527ústav_SAV19800 SGWaAP
0.528literárnovedný1972 SGWaAP
0.533slovanská_filológia669 SGWaAP
0.543akadémia_veda47955 SGWaAP
0.550SAV666 SGWaAP
0.558Spoločenskovedný_ústav702 SGWaAP
0.561umenovedný642 SGWaAP
0.563Jazykovedný548 SGWaAP
0.565Prognostický_ústav639 SGWaAP
0.569orientalistika544 SGWaAP
0.572Jazykovedný_ústav1969 SGWaAP