Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Litava2491 SGWaAP
0.334Bzovík4398 SGWaAP
0.410Slatina5783 SGWaAP
0.437hontiansky_Nemec840 SGWaAP
0.445Voznica1087 SGWaAP
0.451Vieska5959 SGWaAP
0.451Hrušov11941 SGWaAP
0.454voznica1492 SGWaAP