Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Lisabonský_zmluva8067 SGWaAP
0.037lisabonská_zmluva10474 SGWaAP
0.311euroústava3681 SGWaAP
0.418ratifikácia12980 SGWaAP
0.460asociačná_dohoda4029 SGWaAP
0.482fiškálny_pakt714 SGWaAP
0.500írske_referendum795 SGWaAP
0.502ratifikačný_proces1257 SGWaAP
0.511Charta_základné1526 SGWaAP
0.529trvalý_euroval3873 SGWaAP
0.570európska_únia334148 SGWaAP
0.574parlament672562 SGWaAP
0.580euroval33292 SGWaAP
0.581referendum158738 SGWaAP
0.582ratifikovať9631 SGWaAP
0.588864854 SGWaAP
0.590Lisabonský2392 SGWaAP
0.591prístupové_rokovanie4938 SGWaAP
0.593Parlament6689 SGWaAP