Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Lisabonský2392 SGWaAP
0.262lisabonská_stratégia2623 SGWaAP
0.426lisabonská1544 SGWaAP
0.510lisabonský1866 SGWaAP
0.551kohézna_politika2734 SGWaAP
0.579miléniový_rozvojový916 SGWaAP
0.585pakt_stabilita3430 SGWaAP
0.590Lisabonský_zmluva8067 SGWaAP
0.612Pakt2214 SGWaAP
0.613lisabonská_zmluva10474 SGWaAP
0.613euroústava3681 SGWaAP
0.615Amsterdamský864 SGWaAP
0.619reformná7895 SGWaAP
0.628rámcový11361 SGWaAP
0.629Pakt_stabilita2483 SGWaAP
0.630Kodanský490 SGWaAP
0.632Agenda2134 SGWaAP
0.634udržateľný_rozvoj12509 SGWaAP
0.637znalostná_ekonomika3973 SGWaAP