Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Liptovský17468 SGWaAP
0.206liptovská23546 SGWaAP
0.283liptovský27458 SGWaAP
0.367Oravský16805 SGWaAP
0.373liptovské5187 SGWaAP
0.378liptovský_Hrádok15612 SGWaAP
0.379Partizánsky_Ľupča1432 SGWaAP
0.381liptovský_hrádok13793 SGWaAP
0.382Likavka8869 SGWaAP
0.386lipt13063 SGWaAP
0.386liptovská_Osada1736 SGWaAP
0.388Turčiansky11073 SGWaAP
0.398partizánska_Ľupča1528 SGWaAP
0.403Zuberec15445 SGWaAP
0.407oravská22415 SGWaAP