Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Lipany26610 SGWaAP
0.164Sabinov44079 SGWaAP
0.208Bardejov113057 SGWaAP
0.230Stropkov49620 SGWaAP
0.244Snina70764 SGWaAP
0.246Humenné166576 SGWaAP
0.260stará_Ľubovňa54110 SGWaAP
0.278Veľký_Šariš12217 SGWaAP
0.290Michalovce165562 SGWaAP
0.306Vranov79733 SGWaAP
0.324Svidník67541 SGWaAP
0.324Trebišov78388 SGWaAP
0.327Strážsky9709 SGWaAP
0.334Sečovce14096 SGWaAP
0.339Kapušany11300 SGWaAP
0.340Krompachy22566 SGWaAP
0.342Prešov605005 SGWaAP
0.347Kežmarok92871 SGWaAP
0.355Medzilaborce30551 SGWaAP
0.356Čaňa12118 SGWaAP