Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Lichtenštajnsko10324 SGWaAP
0.286Luxembursko25876 SGWaAP
0.360Nórsko86347 SGWaAP
0.393Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.407Estónsko34538 SGWaAP
0.415Portugalsko79466 SGWaAP
0.415Lotyšsko43996 SGWaAP
0.420Slovinsko80021 SGWaAP
0.426Litva46038 SGWaAP
0.434Írsko91483 SGWaAP
0.437Dánsko78320 SGWaAP
0.459Belgicko87645 SGWaAP
0.460Island45693 SGWaAP
0.463San_Maríno5624 SGWaAP
0.467Holandsko128655 SGWaAP
0.469Fínsko90895 SGWaAP
0.470Andorra6032 SGWaAP
0.476Švédsko125486 SGWaAP
0.488Albánsko25340 SGWaAP
0.492Rumunsko116902 SGWaAP
0.499Macedónsko27312 SGWaAP
0.522severné_Írsko14780 SGWaAP
0.523Malta35537 SGWaAP
0.529Rakúsko298290 SGWaAP
0.530Španielsko207032 SGWaAP