Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Libanon22686 SGWaAP
0.212Jordánsko14105 SGWaAP
0.219Jemen11879 SGWaAP
0.243Irak125153 SGWaAP
0.258Sýria97981 SGWaAP
0.266Pakistan36417 SGWaAP
0.269Sudán12918 SGWaAP
0.291Afganistan75880 SGWaAP
0.297Somálsko11343 SGWaAP
0.319Eritrea3373 SGWaAP
0.323Líbya33086 SGWaAP
0.342Alžírsko13945 SGWaAP
0.342Palestína21170 SGWaAP
0.347Kuvajt11323 SGWaAP
0.368Irán91996 SGWaAP
0.368Izrael201945 SGWaAP
0.372Gaza17209 SGWaAP
0.379Burundi2863 SGWaAP
0.387Etiópia14068 SGWaAP
0.388Nigéria18023 SGWaAP
0.391Stredoafrický_republika1119 SGWaAP
0.391Turecko161488 SGWaAP
0.395pásmo_Gaza13070 SGWaAP
0.396Saudský_Arábia27261 SGWaAP