Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Libéria3631 SGWaAP
0.174Sierra_Leone3340 SGWaAP
0.327Nigéria18023 SGWaAP
0.337Burundi2863 SGWaAP
0.338Mozambik3950 SGWaAP
0.343Konžský_demokratická818 SGWaAP
0.344Somálsko11343 SGWaAP
0.349Guinea8994 SGWaAP
0.351Angola7602 SGWaAP
0.353Sudán12918 SGWaAP
0.360stredoafrická_republika1290 SGWaAP
0.366Južný_Sudán2579 SGWaAP
0.380Nikaragua4345 SGWaAP
0.381Eritrea3373 SGWaAP
0.383konžská_demokratická938 SGWaAP
0.386Zair1426 SGWaAP
0.386Stredoafrický_republika1119 SGWaAP
0.388Uganda11130 SGWaAP
0.391Zimbabwe9492 SGWaAP
0.394Kongo13413 SGWaAP
0.412Etiópia14068 SGWaAP
0.412Gambia1545 SGWaAP
0.419Tanzánia7222 SGWaAP
0.421Rwanda9117 SGWaAP
0.425Kamerun7906 SGWaAP
0.426Kolumbia22960 SGWaAP
0.428Keňa29867 SGWaAP
0.428južný_Sudán4456 SGWaAP
0.428Honduras6275 SGWaAP
0.429Haiti16349 SGWaAP
0.431Mjanmarsko5502 SGWaAP
0.438Venezuela24056 SGWaAP
0.439Pakistan36417 SGWaAP
0.439Líbya33086 SGWaAP
0.440pobrežie_slonovina1679 SGWaAP
0.441Džibutsko506 SGWaAP
0.442Bangladéš8243 SGWaAP
0.445Svazijsko676 SGWaAP
0.446Guatemala7579 SGWaAP
0.446Zambia3836 SGWaAP
0.448Senegal5734 SGWaAP
0.449Ghana8280 SGWaAP
0.452Salvádor1683 SGWaAP
0.452Filipíny20239 SGWaAP
0.452Niger3522 SGWaAP
0.456Kambodža11843 SGWaAP