Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Levočský2994 SGWaAP
0.200levočská9211 SGWaAP
0.425Bardejovský3680 SGWaAP
0.442Popradský4898 SGWaAP
0.455stará_Ľubovňa54110 SGWaAP
0.471Mlynský5015 SGWaAP
0.475Michalovský2060 SGWaAP
0.475Sabinovský2305 SGWaAP
0.476sabinovská2520 SGWaAP
0.478spišská_Belá8327 SGWaAP
0.484Levoča75703 SGWaAP
0.487Kežmarský4099 SGWaAP
0.488Kežmarok92871 SGWaAP
0.491Spišský56242 SGWaAP
0.495Rožňavský3933 SGWaAP
0.496bardejovská6070 SGWaAP
0.498mlynská4633 SGWaAP
0.500laborecká1980 SGWaAP
0.501Budovateľský1712 SGWaAP
0.501Rožňava92364 SGWaAP
0.504kežmarská4910 SGWaAP
0.505rožňavská6466 SGWaAP