Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Leningrad5035 SGWaAP
0.427Odesa5665 SGWaAP
0.448Petrohrad32907 SGWaAP
0.449Moskva191060 SGWaAP
0.458Volgograd2064 SGWaAP
0.480Stalingrad4105 SGWaAP
0.480Ľvov8285 SGWaAP
0.519Kyjev52387 SGWaAP
0.534Drážďany9726 SGWaAP
0.537Tbilisi8383 SGWaAP
0.544ZSSR57329 SGWaAP
0.552sovietske11844 SGWaAP