Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Lenin23668 SGWaAP
0.279Stalin32834 SGWaAP
0.400Stalinov3358 SGWaAP
0.454Leninov2572 SGWaAP
0.459Gorbačov7854 SGWaAP
0.470Stalinova3861 SGWaAP
0.487Hitler54756 SGWaAP
0.489Marx20063 SGWaAP
0.495Leninovo1335 SGWaAP
0.497Leninova2880 SGWaAP
0.504Stalinovo946 SGWaAP
0.517Gottwald7208 SGWaAP