Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Lenčo1607 SGWaAP
0.425Igor_Hochel862 SGWaAP
0.445Bžoch1150 SGWaAP
0.449Valér_Mikula890 SGWaAP
0.459Dušan_Mitana1891 SGWaAP
0.466Buzássy2179 SGWaAP
0.467Hrúz1328 SGWaAP
0.476Mitana1640 SGWaAP
0.477Habaj1882 SGWaAP
0.483Ladislav_Ťažký1262 SGWaAP
0.484Johanides3575 SGWaAP