Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Legionársky1581 SGWaAP
0.445Cintorínsky1965 SGWaAP
0.470Záhradnícky3483 SGWaAP
0.477Obranca_mier2873 SGWaAP
0.488mlynská_niva3108 SGWaAP
0.496Palisáda2145 SGWaAP