Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Latinský_Amerika7125 SGWaAP
0.172latinská_Amerika18101 SGWaAP
0.405Ázia109083 SGWaAP
0.409Afrika149659 SGWaAP
0.413Amerika239366 SGWaAP
0.419Južný_Amerika27289 SGWaAP
0.429severná_Amerika30525 SGWaAP
0.436Brazília94977 SGWaAP
0.444juhovýchodná_Ázia12793 SGWaAP
0.454India148157 SGWaAP
0.460severná_Afrika12882 SGWaAP
0.468Venezuela24056 SGWaAP
0.472Mexiko78990 SGWaAP
0.472Nikaragua4345 SGWaAP
0.477Čína313297 SGWaAP
0.479Juhovýchodný_Ázia713 SGWaAP
0.484Argentína52043 SGWaAP
0.488Kolumbia22960 SGWaAP
0.491Južný_Afrika12295 SGWaAP
0.495Angola7602 SGWaAP
0.497Tichomorie4357 SGWaAP